Föreläsningar

Tips! Välj HD-kvalitet i videospelarens inställningar.


På väg mot vuxenlivet

En gemensam föreläsningsserie från Vuxenhabiliteringen och Barn- och ungdomshabiliteringen som ägt rum under mars -22.

Föreläsning av Lotta med egen autismdiagnos

Film i fullstorlek: https://s3m.io/g4JdD

Information om Autismteamets insatser på Vuxenhabiliteringen

Film i fullstorlek: https://s3m.io/z8Im2

På väg att bli vuxen

Region Kronoberg Vuxenhabiliteringen 44 min. Till unga 18-25 år och deras anhöriga.

Film i fullstorlek: https://www.youtube.com/watch?v=Sr7mUTDfXGs

Anhöriginformation om AST

Denna film handlar om autismspektrumtillstånd och riktar sig till dig som är anhörig. Syftet är att du ska få ökad kunskap om autism och förståelse för de svårigheter som kan förekomma, samt hur du som anhörig kan stötta. Presentatörer är Leg. Kurator och Musikterapeut Jonatan Lindner samt Leg. Psykoterapeut och Handledare Kim Nilsson.

Anhöriginformation om AST

Film i fullstorlek: https://s3m.io/QjpTX

Föreläsningar om Depression och Ångest


Se våra inspelade föreläsningar om Depression och Ångest gjorda av våra psykologstudenter Sebastian Karlsson och Pontus Frithiof.

Föreläsning om Depression

Film i fullstorlek: https://s3m.io/Y59hv

Föreläsning om Ångest

Film i fullstorlek: https://s3m.io/pTXRo