Att bli vuxen

På väg mot vuxenlivet

Föreläsningsserien är en samverkan mellan Vuxenhabiliteringen samt Barn- och ungdomshabiliteringen. Den vänder sig till unga vuxna och deras anhöriga. Observera att informationen är inspelad under mars 2023 och vissa myndighetsregler kan ha ändrats.

Föreläsning av Lotta med egen autismdiagnos
Film i fullstorlek
Information från Arbetsförmedlingen

Film i fullstorlek

PowerPoint

Filmen är tillgänglig t o m december 2023

Information från Försäkringskassan

Film i fullstorlek

Tillhörande PDF

Filmen är tillgänglig t o m december 2023

Information om försörjningsstöd

Film i fullstorlek

PowerPoint

Information om Autismteamets insatser på Vuxenhabiliteringen

Film i fullstorlek

PowerPoint

Litteraturtips

På väg att bli vuxen

Region Kronoberg Vuxenhabiliteringen 44 min. Till unga 18-25 år och deras anhöriga.

Film i fullstorlek