12 april, 2024

Vuxenhabiliteringens AST-team

Extern webbplats för nedladdningsbart material.

Vuxenhabiliteringens AST-team
Okategoriserade

1. Central koherens och detaljfokus

Vad är central koherens? Välkommen till avsnitt 6 i vår webbkurs om autism!

Central koherens handlar om att kunna sätta ihop information man får från omgivningen (via sinnena) till en sammanhängande helhet. Det behövs för att förstå världen bättre. Man kan likna processen vid att lägga ett pussel: man sätter samman många bitar för att skapa en hel bild. Central koherens är viktigt inte bara för att få sammanhang i det vi ser, utan mycket också för att få mening i det vi hör, det vill säga språket.

De flesta har stark central koherens. Stark central koherens betyder att man snabbt uppfattar helheter och sammanhang, och lägger mindre fokus på detaljerna. Hjärnan prioriterar överblicken för att skapa en förståelse för hur saker hänger ihop och det sker med automatik.

På många sätt är det energibesparande att ha stark central koherens, för att hjärnan lärt sig ”ta genvägar” för att förstå sin omgivning.

Har man svag central koherens innebär det att man har ett detalj-orienterat sätt att bearbeta information. Man går från detalj till detalj och bygger gradvis upp en bild av sin situation eller omgivning.

Det detalj-orienterade sättet är omständligt och tar längre tid än helhets-strategin (som man använder vid stark central koherens). Personer med AST har en relativt svag central koherens eftersom många med AST är mer uppmärksamma på enskilda detaljer än på hela sammanhanget.

Man brukar säga att man uppfattar världen mer fragmentarisk än andra. Många personer med AST tycker att det är väldigt jobbigt med förändringar och kan behöva förberedas noga på allt som är nytt. Det kan hänga samman med att man har en svag central koherens. En liten förändring kan förstöra helheten, som man efter mycket ansträngning äntligen fått ihop till ett sammanhang. Det är energikrävande och ibland mycket ångestfyllt att försöka få alla ”bitar på plats” igen.

Mot den bakgrunden är det lätt att förstå varför många med AST tycker om rutiner och att göra samma saker om och om igen.

Avsnittet innehåller även reflektionsfrågor, och här på första sidan kan du ladda ner en PDF-fil där du kan svara på frågorna skriftligt.