2 december, 2023

Vuxenhabiliteringens AST-team

Extern webbplats för nedladdningsbart material.

Vuxenhabiliteringens AST-team
Okategoriserade

1. Kommunikation

Välkommen till avsnitt 5 i vår webbkurs om autism.

Begreppet kommunikation ingår i socialt samspel men syftar mer specifikt på förmågan att förmedla tankar och känslor med hjälp av olika kanaler så som tal, kroppsspråk och skrift.

Det är vanligt att personer med AST har en ovanlig språkutveckling. Detta kan exempelvis innebära att man lär sig prata senare eller tidigare än andra barn, har svårigheter att konversera naturligt eller saknar ett naturligt flöde i talet.

Många personer med AST har ett väl utvecklat ordförråd, hade lätt för svenska i skolan, och kan föra avancerade resonemang. Samtidigt är det vanligt att personer med AST tolkar språk mycket bokstavligt, och beskriver svårigheter med att förstå underliggande meningar, ordspråk eller ironi.

Det här avsnittet kommer att handla om kommunikation, språk och de svårigheter man kan uppleva när man har AST.

Avsnittet innehåller även reflektionsfrågor, och här på första sidan kan du ladda ner en PDF-fil där du kan svara på frågorna skriftligt.