12 april, 2024

Vuxenhabiliteringens AST-team

Extern webbplats för nedladdningsbart material.

Vuxenhabiliteringens AST-team
Okategoriserade

1. Vad är socialt samspel?

Välkommen till avsnitt 4 i vår webbkurs om autism.

All kontakt människor emellan innebär socialt samspel. Det finns inga facit för hur socialt samspel ska gå till, och hur ett samspel ser ut förändras hela tiden. Vi behöver kunna vara flexibla och anpassa oss, beroende på vilken situation vi befinner oss i. Vi anpassar oss även efter vem eller vilka personer vi är tillsammans med. Behovet av socialt umgänge är olika stort hos olika personer, och det gäller oavsett om man har en diagnos eller inte.

Sociala regler och oskrivna regler

För att det sociala samspelet med andra människor ska fungera bra behöver man veta vad som är lämpligt att säga eller göra i olika situationer. Detta kallas för sociala regler och oskrivna regler. Känner man inte till de här reglerna så kan man uppfattas som annorlunda och det finns det risk att man sårar eller kommer i konflikt med andra människor. Många med AST upplever att det är svårt att automatiskt förstå de oskrivna reglerna kring socialt samspel.

Sociala regler är sådana regler som man får lära sig aktivt genom uppfostran eller i skolan. Ett exempel på en social regel är bordsskick – det vill säga hur man beter sig när man äter med andra. En annan social regel som man får lära sig är att man ska dela med sig och vara snäll mot andra.

Oskrivna regler är sådana regler som inte direkt lärs ut, men som det ändå förväntas att man ska förstå eller känna till. Ett exempel på en oskriven regel är att det förväntas att man tittar varandra i ögonen när man pratar med varandra. Andra exempel på oskrivna regler är hur högt man ska prata eller hur nära man ska stå andra människor som man pratar med.

Avsnittet innehåller även reflektionsfrågor, och här på första sidan kan du ladda ner en PDF-fil där du kan svara på frågorna skriftligt.