2 december, 2023

Vuxenhabiliteringens AST-team

Extern webbplats för nedladdningsbart material.

Vuxenhabiliteringens AST-team
Okategoriserade

1. Vad är exekutiva funktioner?

Välkommen till avsnitt 3 i vår webbkurs om autism

Exekutiva funktioner är tankemässiga funktioner som gör att vi kan tänka, planera, organisera och fatta beslut. De exekutiva funktionerna sitter längst fram i hjärnan och har utvecklats väldigt sent under människans utveckling. De exekutiva funktionerna är en av de viktigaste faktorerna som skiljer människan från djuren och gör att våra tankeprocesser sker på en mer avancerad nivå. De exekutiva funktionerna fungerar också som samordnare av olika typer av information och ligger bakom allt målinriktat beteende. De fungerar som hjärnans dirigent och hjälper oss att gå från tanke till handling.

Exekutiv förmåga är bland annat att kunna planera och genomföra handlingar och att kunna rikta och behålla uppmärksamhet och koncentration. Det handlar även om anpassningsförmåga och att hålla tillbaka impulser.

Rutiner

För många personer går flera av vardagens aktiviteter på rutin (äta, borsta tänder, duscha mm). Ibland räcker det inte med rutiner eller ett inövat beteende. För att kunna planera och organisera vardagen måste man kunna förändra och anpassa sig till olika situationer. Det är då de exekutiva funktionerna spelar en viktig roll.

De flesta människor behöver rutiner för att kunna fungera så bra som möjligt. Många med autism är beroende av rutiner för att kunna fungera i vardagen. Detta behov har bland annat att göra med svårigheter med exekutiva funktioner. Bryts rutinerna kan det vara svårt att veta hur man ska göra istället. Många upplever sig bli handlingsförlamade och behöver god tid på sig att anpassa sig till den nya situationen. Man behöver vara flexibel och ha förmåga att komma på alternativa strategier för att hantera situationen.

Avsnittet innehåller även reflektionsfrågor, och här på första sidan kan du ladda ner en PDF-fil där du kan svara på frågorna skriftligt.