12 april, 2024

Vuxenhabiliteringens AST-team

Extern webbplats för nedladdningsbart material.

Vuxenhabiliteringens AST-team
Okategoriserade

1. Våra sinnen

Välkommen till avsnitt 2 i vår webbkurs om autism

Människan har flera olika sinnen, som exempelvis hörsel, syn, smak, lukt, känsel och balanssinnet. Dina sinnen får ta emot många olika intryck, och för att förstå din omgivning använder du den information som du får via dina sinnen. För att kunna hantera och förstå det som dina sinnen tar emot så behöver hjärnan sortera och samordna dessa intryck. Hur du uppfattar och tolkar intryck som du får från dina sinnen kallas med ett annat ord för perception, och det är perception som det här avsnittet handlar om!

Det är väl känt att många (men inte alla) personer med autism har en annorlunda perception. Ibland märker man det tydligt själv eftersom man inte reagerar på samma sätt på sinnesintryck, som andra verkar göra. Men det kan också vara så att man inte alls reflekterat över om man uppfattar saker annorlunda eller inte. Eller så känner man bara att man är tröttare än andra verkar vara efter en dag full av intryck.

Man behöver inte alls tycka att det här med perception är ett problem, om man inte besväras så tydligt av det. Men om man tycker att olika situationer är jobbiga – utan att veta varför – så kan det vara bra att fundera på om det har med din perception att göra. Vi kommer under avsnittet gå igenom olika aspekter av att ha en annorlunda perception.

Avsnittet innehåller även reflektionsfrågor, och här på första sidan kan du ladda ner en PDF-fil där du kan svara på frågorna skriftligt.