12 april, 2024

Vuxenhabiliteringens AST-team

Extern webbplats för nedladdningsbart material.

Vuxenhabiliteringens AST-team
Okategoriserade

2. Att ta perspektiv

Svag central koherens kan leda till missförstånd. För att förstå hur världen fungerar och varför människor beter sig som de gör måste man kunna knyta ihop information från flera olika håll till en begriplig helhet. Man måste helt enkelt kunna se tillvaron ur flera perspektiv. Svag central koherens leder ofta till att man bara kan se en situation ur ETT perspektiv. Det kan göra att världen och skeenden upplevs som fragmentariska, vilket kan kännas förvirrande.

Om man fokuserar för mycket på detaljer och inte får ihop sammanhanget är det lätt att fastna i grubblerier om varför någon sa eller gjorde på ett visst sätt.

Föreställ dig att du kommer hem från ett socialt sammanhang. Istället för att ”zooma ut” till ett bredare perspektiv och analysera hela sammanhanget – som i stort var bra – kanske man går in på enskilda meningar man själv sagt, eller något ansiktsuttryck någon haft en kort sekund. Det tar ofta mycket energi och ger sällan några positiva konsekvenser.

Som tur är finns flera olika strategier att använda sig av om man har svårt att få sammanhanget att gå ihop.