12 april, 2024

Vuxenhabiliteringens AST-team

Extern webbplats för nedladdningsbart material.

Vuxenhabiliteringens AST-team
Okategoriserade

3. Att använda flera sinnen samtidigt

Ibland kan det vara svårt att använda flera sinnen samtidigt för att ta in information. Det kan handla om att det är svårt att lyssna på någon som pratar samtidigt som man ska anteckna det som sägs, eller att själv prata samtidigt som man promenerar eller kör bil. Det kan vara så att man behöver ta in information från ett sinne i taget för att vara säker på att man tar in informationen.

Visuell information – text och bilder

För de flesta människor (oavsett diagnos) är det lättare att ta in information snabbt via synsinnet än via de andra sinnena. Därför används bilder när information ska kunna uppfattas snabbt. Det kan t ex gälla vägskyltar, information om utrymningsvägar mm. När vi utsätts för stress så är synsinnet den bästa kanalen. Personer med AST kan ofta uppleva stress. Då kan bilder och/eller skriven text vara lättare att uppfatta än det talade ordet. Därför är många av de hjälpmedel som används till personer med AST visuella.