2 december, 2023

Vuxenhabiliteringens AST-team

Extern webbplats för nedladdningsbart material.

Vuxenhabiliteringens AST-team
Okategoriserade

3. Vad beror AST på?

Biologi

Man vet inte vad som orsakar AST, men de flesta forskare är idag överens om att orsakerna är biologiska. Vi pratar idag om AST som en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, vilket innebär att specifika strukturer och system i hjärnan fungerar annorlunda.

Men vad är det som orsakar denna avvikelse i hjärnan? Forskning tyder på att en viss del av tillståndet kan vara ärftligt, och man har sett att mellan 5-20% av föräldrarna till barn med AST, själva har flera liknande egenskaper. En annan teori som stöds av många är att komplikationer, eller infektioner i samband med moderns graviditet eller förlossning har ett samband med utvecklandet av dessa egenskaper. Man har dock inte kunnat identifiera någon specifik komplikation som tydligt förknippats med utvecklandet av AST. För närvarande kan man alltså inte säkert ange någon specifik orsak till AST, utan forskningen har än så länge bara en viss aning om de tänkbara orsakerna.

Beteendediagnos

Även om orsakerna till autism beskrivs som biologiska, finns det inget blodprov eller vävnadsprov som kan styrka förekomst av AST. AST är en beteendediagnos, och för att ställa diagnosen behöver man titta på hur man beter sig och hur man samspelar och kommunicerar med andra.

För att ställa diagnosen behöver man intervjua både patienten och helst också någon anhörig till patienten. Man får även genomföra olika tester och svara på en massa frågor. Det är detta som är en neuropsykologisk utredning, och alla som har en diagnos inom AST har genomgått en utredning.