12 april, 2024

Vuxenhabiliteringens AST-team

Extern webbplats för nedladdningsbart material.

Vuxenhabiliteringens AST-team
Okategoriserade

4. Medvetna och omedvetna processer

De intryck man tar in via sinnena behöver omvandlas så att de bildar sammanhang som kan ge information på ett meningsfullt sätt. Det kan t. ex. vara att orientera sig, känna igen ansikten mm. För många sker den här processen omedvetet. Personer med AST kan behöva ”tänka fram” den här processen medvetet vilket kan vara mycket ansträngande och tröttande. För att förklara vad vi menar med detta så går vi igenom de komponenter som krävs för att få ihop sin omgivning till en meningsfull helhet.

  1. Först krävs ett så kallat ”stimuli”, det vill säga något som potentiellt kan uppmärksammas av en person – det kan handla om ett ljud, en bild eller något annat som kan uppmärksammas via sinnena.

  2. Uppmärksamhet – det vill säga att man uppmärksammar ett stimuli. Uppmärksammas inget så finns heller ingen information som kan hanteras av hjärnan. Detta moment innehåller också förmågan att filtrera bort onödig information (det som vi pratade om på förra sidan). Om man inte har förmåga att filtrera bort information så blir det också svårt att uppmärksamma det som är relevant.

  3. Sedan krävs en förmåga att sortera och tolka intrycket så att det hamnar ”rätt” – så att rätt funktion i hjärnan hanterar det. Här krävs att det finns minnen från tidigare erfarenheter, för att kunna känna igen vilken typ av information det rör sig om.

  4. Sedan ska sinnesintrycket bearbetas. Bearbetningen leder ofta fram till en förståelse för om man ska reagera på informationen eller inte. För att ha förmåga att bearbeta information krävs en viss tankehastighet. Det krävs ofta en viss förmåga att organisera sina tankar och sortera de tankar man har i processen. Detta kan med ett annat ord kallas ”arbetsminne”.

Som vi ser så krävs det flera komponenter för att vi ska få ihop vår omgivning till en helhet. För de flesta människor går denna process snabbt, automatiskt och omedvetet, men för personer med AST kan det krävas en del medveten ansträngning för att gå igenom dessa steg. Mot bakgrund av detta är det inte konstigt att många personer med AST är väldigt trötta efter en dag då de ständigt hanterat sinnesintryck.