2 december, 2023

Vuxenhabiliteringens AST-team

Extern webbplats för nedladdningsbart material.

Vuxenhabiliteringens AST-team
Okategoriserade

4. Mentalisering / Theory of mind

Mentaliseringsteorin bygger på det faktum att alla människor uppfattar verkligheten på olika sätt, eftersom de har olika erfarenheter, kunskaper och intressen. När du mentaliserar kring en annan människa ställer du dig så att säga ”i personens skor” och försöker föreställa dig vad hon tänker och känner och varför hon gör som hon gör. Du måste försöka byta perspektiv om du vill förstå en annan människa, eftersom hon har en annan historia än du, och andra kunskaper och intressen. Mentalisering kallas ofta för ”Theory of mind” på engelska.

Många personer med AST har svårt att föreställa sig andras tankar och har svårare än andra att ta andras perspektiv. Detta kallas bristande mentaliseringsförmåga. Det finns flera dimensioner av mentaliseringsbrister – vissa upplever att de är helt medvetna om vad andra kan tänkas känna, andra tycker att de känner av ATT en annan person känner något, men kan inte reda ut vad, och andra tenderar att dra snabba slutsatser kring andras tankar och känslor utan att egentligen ha tydliga indikationer på dessa.

Ett annat sätt att beskriva mentalisering är förmågan att ”se sig själv utifrån och andra inifrån”.

Det är dock många med AST som INTE upplever sig ha svårt för mentalisering eftersom man upplever sig ha lätt att känna in andra människors känslor. Detta kan delvis handla om att man är väldigt känslig för s.k. ”stämningar” i ett rum. Eller så kan det bero på att man har tränat väldigt mycket på att vara uppmärksam på andras perspektiv av rädsla för att missförstånd ska uppstå igen. Många upplever därför att de har en god förmåga att föreställa sig andras tankar eller avsikter. Däremot är det inte säkert att ens föreställning är korrekt bara för att man är övertygad om den!

Det kan också vara så att man får en massa olika föreställningar om vad den andra personen tänker och känner. Det kan lätt bli att man fastnar i ett överanalyserande om vad andra människor egentligen tänker. Det kan i sin tur leda till att man funderar på vad den andre menade i en viss situation, t ex något som en annan person sagt eller en viss min någon annan gjort.

Det kan också handla om att man funderar på om den andra personen uppfattat det man själv sagt eller gjort på det sättet som var ens avsikt. Dessa tankar och funderingar kan återkomma ofta och övergå i ett ältande som tar mycket kraft och energi utan att det leder till någon klarhet över själva situationen.

Många gånger kan det som hänt från början varit en liten händelse men när man funderat och ältat detta under en tid så kan händelsen förstoras upp och upplevas som mycket svår och jobbig.

På nästa sida går vi djupare in på missförstånd som beror på mentaliseringssvårigheter, samt strategier för att hantera det.