12 april, 2024

Vuxenhabiliteringens AST-team

Extern webbplats för nedladdningsbart material.

Vuxenhabiliteringens AST-team
Okategoriserade

4. Tankefällor

Som vi tidigare skrivit så innebär svag central koherens att man tenderar att övervärdera betydelsen av detaljer. Man har alltså svårt att avgöra vad som är viktigt och oviktigt i en situation. Dvs. om man har en trevlig kväll med vänner, och så råkar man säga något opassande (som egentligen inte var så farligt), så kan hela kvällen kännas förstörd. Att övervärdera betydelsen av detaljer kan också kallas en tankefälla eller ett tankefel.

Tankefel är när man på ett eller annat sätt tolkar en situation på ett sätt som inte stämmer med verkligheten, eller att man ser saker ur ett väldigt ensidigt perspektiv. Personer som mår dåligt använder sig alldeles för mycket av tankefel, eftersom man ofta har en förutfattad bild av hur saker är (och att det aldrig kan bli bättre). Här nedan kommer en lista på olika vanliga tankefel.

  • Tankeläsning. Man kan inte läsa andras tankar – men ändå försöker man – och det blir såklart ofta fel. Ett exempel på detta är att man tänker ”Hon tänker att jag är dum” fast det inte finns några bevis för att det stämmer.
  • Polariserat tänkande, eller svartvitt tänkande handlar om att inte kunna se nyanser – antingen är man värdelös eller så är man perfekt. Och eftersom man måste välja mellan dessa två så väljer man såklart att sträva efter att vara perfekt. Tyvärr misslyckas man ju med det och då upplever man sig själv som värdelös istället.
  • Personalisering är att tro att allt någon annan gör eller säger är en direkt reaktion på en själv. Dvs. man glömmer bort att det finns andra – yttre orsaker till andras beteende – som man själv inte har något att göra med. En person kan verka arg när den är tillsammans med dig – utan att ilskan på något sätt har med dig att göra.
  • Övergeneralisering är när en enda negativ händelse ses som ett framtida permanent mönster. När något dåligt händer i en situation förväntar man sig att det kommer hända igen. Tyvärr kan detta leda till att man börjar undvika att prova nya saker (eftersom man  förväntar sig att det kommer gå dåligt). Detta undvikande gör ju att man även missar chansen att få uppleva en positiv erfarenhet.
  • Känslotänkande är att utgå från att de egna känslomässiga reaktionerna avspeglar verkligheten. Känner man sig till exempel hotad i en social situation drar man slutsatsen att situationen är hotfull. Ett annat scenario är att man känner sig dum i en viss situation och då drar slutsatsen att andra tycker detsamma.
  • Mental filtrering är när man förstorar och fokuserar på de negativa detaljerna och samtidigt filtrerar bort de positiva aspekterna av en situation. Ett exempel kan vara när man haft ett möte och bara fokuserar på en specifik kommentar som inte blev så bra. Efter mötet tycker man att hela samtalet var en katastrof även om det också fanns bra diskussioner och samförstånd om det mesta.
  • Katastrofering – Att alltid fokusera på värsta möjliga scenario och räkna med att det sämsta möjliga kommer att inträffa kallas katastrofering. Kanske övervärderar man hur farligt det är att göra något och allt som kan gå dåligt kommer att göra det. Till exempel att det kommer att leda till betalningsanmärkningar om man har glömt att betala räkningarna i tid och att det kommer i sin tur att påverka hela ens framtid, och att man tillslut kommer bli hemlös.
Tankar är bara tankar, och behöver inte vara verklighet

Vi kan fastna i flera tankefällor under en dag, det är helt naturligt och inte farligt. Däremot behöver inte tankarna accepteras som sanna, utan ska alltid ifrågasättas. För att kunna ifrågasätta tankarna måste man först bli medveten om sina tankar, och vara medveten om att det bara är ETT perspektiv. Sedan måste vi ifrågasätta det perspektivet.

Att ifrågasätta tankar innebär att man metodiskt funderar över rimligheten i tankarna. Här kommer olika exempel på ifrågasättanden av tankar:

Fundera gärna över frågorna här ovanför och om du kan använda dom på några av dina vanliga tankefällor.