12 april, 2024

Vuxenhabiliteringens AST-team

Extern webbplats för nedladdningsbart material.

Vuxenhabiliteringens AST-team
Okategoriserade

4. Verbal kommunikation

För att få en bra kontakt med andra människor behöver man både lyssna och prata. Det gäller att känna av när man ska lämna över ordet till den andra, och man behöver vara lyhörd för andra personers tankar och åsikter.

Det handlar överlag om ömsesidighet och att ha en balans mellan att prata och att lyssna i ett samtal. Genom att berätta olika saker låter man den andre lära känna en själv och genom att lyssna och ställa frågor till den man pratar med så visar man att man är intresserad av den personen.

Alla personer är olika i sitt kommunikationsmönster, och vissa personer kommer alltid vara mer ”pratare” medan andra alltid kommer vara mer ”lyssnare”.

Språkmelodi och volym

Även om tonfall, volym, tempo och melodi egentligen hör till de icke-verbala kommunikationssätten så är det ju vid det talade språket som de visar sig!

Det man säger kan tolkas väldigt olika beroende på vilket tonfall som används, och det kan vara viktigt att tänka på för att rätt budskap ska nå fram.

Om man har en relativt monoton röst och låg volym så kan det vara svårt för andra att förstå om man är allvarlig eller skämtar. Och om man tenderar att prata högt och fort och se allvarlig ut så kan det vara svårt för andra att uppfatta när du säger något snällt, eftersom en högljudd röst för vissa kan upplevas som lite skrämmande och inte alls välvilligt.

Ibland kan man behöva förklara med ord, t ex att man inte är arg, att man skämtade mm.