2 december, 2023

Vuxenhabiliteringens AST-team

Extern webbplats för nedladdningsbart material.

Vuxenhabiliteringens AST-team
Okategoriserade

5. Missförstånd

Nu kommer vi in på missförstånd som kan uppstå i samspelet med andra människor och hur man kan hantera dem.

Alla människor har nog någon gång varit med om att det blivit fel i mötet med andra personer. Ibland märker man det på en gång och har möjlighet att rätta till missförståndet. Andra gånger är missförståendet sådant att man kanske inte märker av det förrän man ses nästa gång. Ibland märker man inte alls av missförståndet förrän den andra personen upplyser en om det. I vissa fall har de negativa känslorna hos den andra hunnit växa till sig med tiden, och något man tyckte var oviktigt i början blev plötsligt en stor konflikt.

Många personer med AST beskriver att de har en tendens att ”övertolka” situationer negativt. Det kan exempelvis handla om att man hör två personer gräla, och tolkar situationen som att grälet gäller en själv. Flera personer med AST berättar att de har en tendens att tolka blickar, ansiktsuttryck eller tonfall negativt. Ett tystlåtet ”hej” kan tolkas som att personen är arg eller irriterad. En rynkad näsa kan felaktigt tolkas som att personen är missnöjd. En höjd röst kan för en person med AST innebära rädsla för att en gjort fel eller råkat förarga någon.

Om man ofta tenderar att tolka situationer på det här sättet finns stor risk att man blir överdrivet självkritisk, och anklagar sig själv för händelser eller situationer man inte är ansvarig för.

Det finns mycket man kan göra för att försöka förebygga denna övertolkning av situationer. Vi ska gå igenom ett exempel:

Maryam jobbar på ett lager. Jobbet börjar 7.00 varje morgon och slutar 16.00. Maryam är aldrig sen till jobbet annars. En dag kom hon fem minuter för sent till jobbet på grund av att hennes buss var försenad. Hon förklarade detta för sin arbetsledare som godtog hennes ursäkt men Maryam blev ändå inte kvitt känslan av att ha gjort fel. Senare under samma dag ser hon högsta chefen prata med arbetsledaren inne på sitt kontor. Maryam blir plötsligt väldigt orolig att deras samtal gäller henne och hennes sena ankomst. Tankarna snurrar i hennes huvud och hon är snart övertygad om att hon kommer att bli uppsagd från jobbet på grund av sin slarvighet.

I situationen ovan är det för de flesta utomstående självklart att Maryam inte ska bli av med jobbet på grund av att hon kom 5 minuter för sent en dag. Maryam däremot har övertolkat situationen negativt. Här nedanför listas ett par strategier för hur Maryam kan försöka tänka annorlunda i denna situation:

  1. Fråga – man kan fråga arbetsledaren hur man kan tolka situationen

  2. Bedöm rimligheten – Man kan utforska sannolikheten i sin negativa tolkning – och försöka komma på alternativa sätt att tolka situationen på

  3. Det kan vara hjälpsamt att prata med en utomstående person för att beskriva situationen och få hjälp att tolka det som hänt för att kunna se händelsen ur flera perspektiv. Förhoppningsvis kan detta göra att man får en ökad förståelse för situationen och att händelsen får rimliga proportioner så att man kan lämna det bakom sig och gå vidare.

Det finns självklart andra strategier för att hantera den typen av missförstånd som Maryam hamnade i. Här kommer några flera tips: