2 december, 2023

Vuxenhabiliteringens AST-team

Extern webbplats för nedladdningsbart material.

Vuxenhabiliteringens AST-team
Okategoriserade

5. Tolka språket

En del personer med AST tycker att det är svårt att på ett korrekt sätt tolka det som andra säger.

Exempelvis kan språket tolkas bokstavligt, det kan vara svårt att förstå skämt, ironi och vita lögner eller ordspråk. För att förstå sådant måste man ha en förmåga att förstå den underliggande betydelsen av det som sägs. Svårigheter med detta kan leda till att det är svårt att förstå vad den andre personen egentligen menar. Detta kan leda till både förvirring och missförstånd.

Här listas några olika områden man kan ha svårt för när det kommer till att tolka språket:

  • Oprecisa uttryck. Många personer med AST beskriver att det värsta de vet är när andra personer använder sig av ord som ”snart”, ”lagom”, eller ”ofta”. Dessa begrepp kan betyda lite vad som helst beroende på i vilket sammanhang de uttalas. Det kan skapa oro och osäkerhet. Ett sätt att undvika detta är att be personen precisera vad som faktiskt menas med ”snart”. Är det tio sekunder eller två timmar? Och ”ofta”, betyder det en gång i timmen eller en gång i veckan?
  • Ironi. Ironi innebär att säga raka motsatsen till hur det faktiskt är. Ironi är en ganska avancerad form av skämt, och innehåller ofta en komponent av kroppsspråk eller ansiktsuttryck. Ibland räcker det med att endast med ord vara ironisk, men då gäller det att personen man pratar med vet om hur det egentligen ligger till. Exempel: om årets tomatplantor inte gav några tomater kan man utbrista ”OJ, hur ska vi klara av att äta upp alla tomater”, förutsatt att personen man pratar med också ser tomatplantorna. Ironin blir inte lika tydlig om man ringer upp någon och säger ”Det blev jättemånga tomater i år”, eftersom risken då är stor att den man pratar med helt enkelt tror på det man säger.
  • Ordspråk/ uttryck/ metaforer. Att ”gå in i väggen”, ”lägga näsan i blöt” eller ha ”en mördande blick” är alla uttryck som betyder något annat än vad som faktiskt sägs. Det går alltid att lära sig förstå vad som menas med dessa uttryck, men för många personer med AST kan det vara svårt att per automatik förstå vad uttrycken betyder.

Ofta handlar dessa svårigheter om att det finns brist på tydlighet i språket. Detta blir svårt eftersom många personer med AST tolkar språket bokstavligt. Det kan vara bra att informera sin omgivning om att det blir lättare att förstå om de använder ett tydligt språk, att de helt enkelt säger vad de menar. Förhoppningsvis kan omgivningen då anstränga sig för att uttrycka sig tydligare och kanske avstå från att använda sig av metaforer eller ironi.