2 december, 2023

Vuxenhabiliteringens AST-team

Extern webbplats för nedladdningsbart material.

Vuxenhabiliteringens AST-team
Okategoriserade

6. Relationsnivåer

Hur privat kan man vara i ett samtal?

När man lär känna nya människor brukar man närma sig varandra gradvis. En ny bekantskap byggs upp ett steg i taget, genom att man delar med sig mer och mer till varandra.

Först kanske man pratar om neutrala ämnen för att se om det går bra. När man träffats flera gånger kanske det är okej att berätta något som känns mer personligt. Det kan vara bra att inte berätta allt om sig själv genast för nya människor. Det är bra att försöka kolla av om kontakten och intresset är ömsesidigt innan man öppnar sig helt. Naturligtvis kan denna process gå olika snabbt för olika människor, och vissa nära vänner beskriver att de ”kunde prata om allt” första gången de sågs. Andra människor kan vara i samma sammanhang under lång tid utan att lära känna varandra.

Det är inte alls nödvändigt att man berättar allt om sig själv bara för att någon frågar. Varje person avgör själv hur mycket man vill säga om sig själv.

Om man tycker att det är svårt att avgöra hur privat man kan vara i ett samtal med någon okänd, så är en bra tumregel att alltid börja med helt neutrala saker, så som vädret eller något annat man ser.

För att lättare kunna avgöra hur personlig man kan vara i relationer, kan man tänka på sina relationer i olika nivåer utifrån hur nära man känner personen.

  1. Första nivån. Många personer som man stöter på i vardagen är vi inte nära alls. Det är sådana vi sällan eller inte alls pratar med, och inte delar med oss av privat information. Det kan handla om en person som man handlar av i kassan på en affär, eller sitter bredvid på en buss.

  2. Andra nivån. På andra nivån har vi personer som står oss lite närmare. Det handlar om kompisar, arbetskamrater, och många andra som man känner ganska väl men som inte står en så väldigt nära.

  3. Tredje nivån. Den tredje nivån är den närmaste nivån, där befinner sig de relationer som står oss nära och som präglas av djup förtrolighet. Det kan vara ens partner, barn, nära vänner eller övrig familj. Det kan också vara så att man inte upplever att någon annan människa är på denna nivå.