12 april, 2024

Vuxenhabiliteringens AST-team

Extern webbplats för nedladdningsbart material.

Vuxenhabiliteringens AST-team
Okategoriserade

8. Att be om hjälp

De strategier som vi gått igenom under detta avsnitt är till hjälp för att få ökad kontroll på vardagen. Men det är inte säkert att våra tips räcker för att hålla ordning på vardagen helt på egen hand. Att ta hjälp av andra är därför viktigt. Alla människor är beroende av andra människor och deras stöd, det ingår i att vara människa. Det kan vara bra att ha någon som uppmuntrar en att göra både vardagliga sysslor och fritidsaktiviteter.

Hjälp från andra kan vara både praktiskt – som att hjälpa till med disk eller städ , men det kan också innebära hjälp att resonera kring svårigheter, hjälp med att fatta beslut eller att ge känslomässigt stöd vid svårigheter eller när man har en tuff period.

Diagnosen autismspektrumtillstånd ger dig rätt att ansöka om stöd via LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) i din kommun.

För att få veta mer om vilket samhällsstöd som finns så klicka på länken till filmen Samhällskoll, där finns också andra länkar till olika webbsidor.

Man klarar inte allt själv

En orsak till att många mår psykiskt dåligt är rädsla för att på olika sätt verka ”svag” eller osjälvständig. Det gör att många döljer sina svårigheter, och istället står ut med en situation som är väldigt påfrestande. Kanske vill man inte ansöka om vård, boendestöd eller god man eftersom man ”tycker att man borde” klara allt själv. Men en AST-diagnos innebär faktiskt att man fungerar på ett sätt som inte alltid är anpassat till samhällets höga krav på självständighet.

Att våga be om hjälp är att på olika sätt göra vardagen mer hållbar. Detta är ett sätt att visa sig själv omsorg, något som många – oavsett diagnos eller ej – behöver träna på. Att acceptera och ta emot möjligt stöd är ett sätt att få energin att räcka till mer än bara vardagssysslor.

Titta gärna på filmen ”Att be om hjälp – och på så sätt ta hand om sig själv”.

Att göra aktiviteter som man mår bra av

Det är vanligt att personer med autism ofta säger nej till olika aktiviteter. Många tycker att det är obehagligt när man inte vet hur aktiviteten ska gå till, vilka som ska vara med samt vad som förväntas av mig mm. Man kan behöva få hjälp med att få svar på de frågor och funderingar man har så att man kan känna sig trygg och att aktiviteten ska bli så förutsägbar som möjligt.

Andra personer i din omgivning behöver få veta vad som kan underlätta för dig i situationen. Det kan t ex vara att det finns möjlighet att gå undan för återhämtning, att man inte har för hög musik mm. Att berätta för min omgivning vad som hjälpsamt för mig är en förutsättning för att andra ska kunna anpassa så att det blir så bra som möjligt. Genom att informera och våga be andra om hjälp ökar mina chanser till att kunna vara med på fler gemensamma aktiviteter.