2 december, 2023

Vuxenhabiliteringens AST-team

Extern webbplats för nedladdningsbart material.

Vuxenhabiliteringens AST-team
Okategoriserade

9. Kroppssinnet – Proprioception och balans

Kroppssinnena sitter i våra muskler och senor. Vi använder detta sinne för att veta var vi har vår kropp och vilken ställning den har och hur vår kropp förhåller sig till andra personer och till rummet.

Svårigheter med proprioception kan ta sig uttryck i svårigheter att bedöma avstånd eller vikt på något som ska lyftas. Koordination förutsätter både en utvecklad proprioception och ett utvecklat balanssinne. Därför är det många med AST som har svårt med dans eller bollsporter. Vissa personer med AST har fått höra att de är klumpiga eller ovarsamma, trots att de anstränger sig för att ha kontroll på sina rörelser.

Balanssinnet kallas också den vestibulära perceptionen och man kan ha både ett över- och ett underkänsligt balanssinne. Överkänsligt balanssinne innebär att man upplever obehag av rörelser, i synnerhet snabba rörelser, och osäkerhet inför aktiviteter som innebär mycket rörelse. Underkänslighet å andra sidan innebär att man kan ha svårt att uppfatta kroppens rörelser, svårt att påbörja och avsluta en rörelse eller att smidigt gå från en aktivitet till en annan, exempelvis att ställa sig upp och börja gå. Vissa personer har behov av att stimulera de kroppsliga sinnena och kan därför behöva ägna sig åt upprepade, snabba, gungande eller snurrande rörelser.